ClearX Logo
Campaign Image

Máte už účet? Prihláste sa

PRIDAJTE SA K 343

ďalších spotrebiteľov registrovaných v kampani​

Údaje označené * sú potrebné pre úspešnú registráciu do Kolektívneho nákupu tepelných čerpadiel pre domácnosti a slúžia na poskytovanie informácií a podpory v kolektívnom nákupe, na poskytovanie informácií potrebných na uskutočnenie samotného nákupu a kontrolu spokojnosti účastníkov kolektívneho nákupu.

Ak zaškrtnete aj 2. políčko vyššie, vaše údaje budú spracované aj pre účely poskytovania informácií o našej spotrebiteľskej organizácii, prihlásite sa ním na odber e-mailového mesačného newslettra a môžete dostávať aj ďalšie upozornenia.

Vaše údaje budeme uchovávať do 31. augusta 2029. V prípade, že zaškrtnete aj 2. políčko vyššie, budú vaše údaje uchovávané až do odvolania súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailovej adresy spolocnenakupy@sospotrebitelov.sk alebo poštou: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad. Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Máte právo namietať spracovanie osobných údajov a právo na prenosnosť údajov. Prípadné otázky alebo pripomienky adresujte na spolocnenakupy@sospotrebitelov.sk. Ak sa domnievate, že pri spracovaní vašich osobných údajov došlo k porušeniu ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) alebo ustanovenia platného zákona o ochrane osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk.